Актуална информация за ПРОФОН!

Useful links


Министерство на туризма

Община Варна

ОД на МВР–Варна

РД „ПБЗН”–Варна

КЗП

ОД „Безопасност на храните

РЗИ - Варна

Дежурни телефони за сигнали и жалби при наднормен шум:

052 820 112; 052 820 204; 052 820 016

Дежурни телефони и имейл на сметопочистващата фирма „ЗМБГ”:

Мелкон Еновкян – 0988 177 473; varna@smbg.bg

Luliak ***

Фотография
med_22173290.jpg
Фотография
med_22173290.jpg
Фотография
med_26008538.jpg
Фотография
med_29500109.jpg
Фотография
med_86510897.jpg
Фотография
med_98959098.jpg
Фотография
med_45399014.jpg
Фотография
med_87658491.jpg
Фотография
med_13196072.jpg
Фотография
med_79541558.jpg

Hotel:

  • Three stars
  • Seasonal

Room types:

  • Double: 82
  • Apartments: 16

Services offered:

Hotel amenities
  • A safe box at reception
  • Currency exchange
  • Bar
  • Оpen-air swimming pool
  • Massage
  • Parking lot

Contacts: