Бюлетин

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - 01.11.2015 Г.

01.11.2015 г.                                                            

До

                                                                                      членовете на Съюза на хотелиерите

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

І. Публикации (инициативи), свързани с туристическия бизнес през периода 20.10.2015 г. - 31.10.2015 г.

1. На 20.10.2015 г. излезе информацията:Готов е проектът за модернизация на пречиствателната станция в курорта Златни пясъци (информация от Златка Танева, ръководител на проекта за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. Златни пясъци)

Повече може да прочетете на: http://www.dnevnik.bg/morski/2015/10/20/2632646_gotov_e_proektut_za_modernizaciia_na_prechistvatelnata/

2. На 20.10.2015 г. излезе информацията: От Министерството на туризма искат да ограничат броя на националните туристически сдружения (Това става ясно от изказване на министъра на туризма Николина Ангелкова по време на среща с работодателските организации, инициирана от КРИБ и КНСБ в рамките на Националната кампания „Бизнесът на светло за по-добро бъдеще".)

Повече може да прочетете на: http://www.infotourism.net/index.php?t=33091&m=1&name=Ot+Ministerstvoto+na+turizma+iskat+da+ogranichat+broia+na+nacionalnite+turisticheski+sdruzheniia

3. На 21.10.2015 г. излезе информацията: Министър Ангелкова: Само с обединен бранш можем да ограничим сивата икономика в туризма (изказване на министър Николина Ангелкова по време на отворената дискусия с туристическия сектор, инициирана от КРИБ и КНСБ,. в рамките на Националната кампания „Бизнесът на светло за по-добро бъдеще“)

Повече може да прочетете на:http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-angelkova-samo-s-obedinen-bransh-mozhem-da-ogranichim-sivata-ikonomika-v

4. На 27.10.2015 г. излезе информацията:Подобрена е информационно-туристическата инфраструктура в ПП „Златни Пясъци” (информация за резултатите по проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Златни писъци”)

Повече може да прочетете на:http://www.moreto.net/novini.php?n=304952&p=1

5. На 28.10.2015 г. излезе информацията:Варна ще участва в развитието на шест археологически обекта (Градът ни получи правото на управление за срок от 10 години върху шест имота със статут на археологически недвижими културни ценности - терен от 291 дка в местността „Аладжа манастир”, Римските терми на Одесос, Римската баня, Епископска базилика на Одесос, Варненският енеолитен некропол и Княжеският манастир.)

Повече може да прочетете на:http://www.moreto.net/novini.php?n=304997

6. На 28.10.2015 г. излезе информацията:Николина Ангелкова: 426 млн. евро са приходите на туризма за миналия зимен сезон (коментар на министър Николина Ангелкова)

Повече може да прочетете на:http://www.moreto.net/novini.php?n=305068&p=3

 

ІІ. През периода 21.10.2015г. – 31.10.2015 г. в Държавен вестник са публикувани следните нормативни актове, свързани с туризма:

1. Министерство на финансите - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

                                                                                  ДВ, бр. 83 / 27.10.2015 г.

Наредбата може да видите тук:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=98190

 

III. Предстоящи туристически изложения през периода м. ноември 2015г. – м. януари 2016г.:

Национални щандове:

WTM - Лондон, Великобритания (02.11- 05.11.2015)

Информационни щандове:

Philoxenia - Солун, Гърция (12.11 – 15.11.2015)

TTR - Букурещ, Рукъния (12.11 - 15.11.2015)

IBTM - Барселона, Испания (17.11 - 19.11.2015)

Touristik & Caravaning - Лайпциг, Германия (18 - 22.11.2015)

China International Travel Mart /CITM/ - Кунмин, Kитай (13 - 15.11.2015)

FITUR- Мадрид, Испания (20-24.01.2016)

 

ПОЗДРАВИ !

ПРЕДСЕДАТЕЛИ

ГЕОРГИ ЩЕРЕВ                                                              ВЛАДИМИР СТОЕВ

 

P.S.: Съгласно решение от 15.12.2002 г. на Управителния съвет на Съюза, потвърдено от Общото събрание, годишният членски внос следва да се внася до 01 април на всяка следваща година. Напомняме на тези от Вас, които не са платили дължимия членски внос, да внесат сумата по банков път.