Актуална информация за ПРОФОН!

Useful links


Министерство на туризма

Община Варна

ОД на МВР–Варна

РД „ПБЗН”–Варна

КЗП

ОД „Безопасност на храните

РЗИ - Варна

Дежурни телефони за сигнали и жалби при наднормен шум:

052 820 112; 052 820 204; 052 820 016

Дежурни телефони и имейл на сметопочистващата фирма „ЗМБГ”:

Мелкон Еновкян – 0988 177 473; varna@smbg.bg

Exselsior

Фотография
Golden_Sands_Excelsior1.jpg
Фотография
Golden_Sands_Excelsior1.jpg
Фотография
Golden_Sands_Excelsior2.jpg
Фотография
Golden_Sands_Excelsior3.jpg
Фотография
Golden_Sands_Excelsior4.jpg
Фотография
Golden_Sands_Excelsior5.jpg
Фотография
Golden_Sands_Excelsior6.jpg
Фотография
Golden_Sands_Excelsior7.jpg
Фотография
Golden_Sands_Excelsior8.jpg
Фотография
Golden_Sands_Excelsior9.jpg

Hotel:

  • Seasonal

Contacts: