Бюлетин

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - 21.02.2016 Г.

21.02.2016г.                                                            

До

                                                                                  членовете на Съюза на хотелиерите

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

І. Публикации (инициативи), свързани с туристическия бизнес през периода 11.02.2016 г. - 20.02.2016 г.

1. На 12.02.2016 г. излезе информацията: Възможностите за морска почивка, къмпинг ваканция и обиколни турове в България са най-търсени от посетителите на Международното изложение F.re.e в Мюнхен (На туристическата борса, която е насочена към масовия потребител и професионалистите в сектора, страната ни се представя с щанд от 24 кв.м, на който заедно с Министерството на туризма участват общините Варна и Дупница, к.к. „Албена“ и три туристически фирми.)

Повече може да прочетете на:http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/vuzmozhnostite-za-morska-pochivka-kumping-vakanciya-i-obikolni-turove-v-bulgariya

2. На 13.02.2016 г. излезе информацията:България се представя като целогодишна дестинация на Международното туристическо изложение BIT в Милано (На борсата в Милано България се позиционира предимно като страна с богато културно-историческо наследство, съхранена природа и развита мрежа от защитени територии, подходящи за екотуризъм, спортни дейности, уелнес услуги и др. )

Повече може да прочетете на:http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/bulgariya-se-predstavya-kato-celogodishna-destinaciya-na-mezhdunarodnoto

3. На 15.02.2016 г. излезе информацията: Варна получи награда от международно туристическо изложение (Община Варна бе отличена с награда за най-активно и атрактивно представяне на българска туристическа дестинация по време на международното изложение Ваканция &СПА Експо‘2016, което се проведе в София.)

Повече може да прочетете на: http://www.moreto.net/novini.php?n=313613&p=25

4. На 15.02.2016 г. излезе информацията: Travel HD става международен ТВ канал, рекламиращ България (От ноември 2015 г. Travel HD, първият български fullHD канал, излъчва 24-часова ТВ програма за промоция на България и нейните природни и културни забележителности, туристически възможности и изключителна красота. Същевременно Travel HD е първият български канал без търговска реклама.)

Повече може да прочетете на: http://www.infotourism.net/index.php?t=33326&m=1&name=Travel+HD+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD+%D0%A2%D0%92+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB,+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%89+%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F  

5. На 16.02.2016 г. излезе информацията: Във Варна организират курсове за бармани и сервитьори, дават стипендия (Бюрото по труда във Варна организира курсове за обучение по сервитьорство, барманство, а също и за цветари, озеленители, продавачи и камериери.)

Повече може да прочетете на: http://www.moreto.net/novini.php?n=313675&p=17

6. На 17.02.2016 г. излезе информацията: България и Кипър задълбочават сътрудничеството си в туризма, селското стопанство и спорта (Правителството одобри проекта на Меморандум за разбирателство областта на туризма между българското Министерство на туризма и Министерството на енергетиката, търговията, индустрията и туризма на Република Кипър.)

Повече може да прочетете на: http://www.moreto.net/novini.php?n=313772&p=3

7. На 18.02.2016 г. излезе информацията: Дават алтернативни звезди на хотелите (Алтернативна категоризация за родните хотели е разработила Българската асоциация на експертите в туризма (БАЕТ). Звездите, които се дават на хотелите, отново са от 3 до 5, но вместо само изисквания за самата сграда и дипломите на персонала, алтернативната категоризация следи и нивото на предлаганите услуги.)

Повече може да прочетете на: http://www.moreto.net/novini.php?n=313819

8. На 18.02.2016 г. излезе информацията:Община Варна спря две обществени поръчки за над 140 млн.лв. (Община Варна преустановява двете най-големи обществени поръчки към момента: „Инженеринг – реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ – кк Златни пясъци“, на стойност 24 487 642, 40 лв., и „Строителство, основен ремонт, реконструкция, текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Варна – на стойност 120 000 000 лв. Те ще бъдат организирани отново, с цел елиминиране на насажданите в национален мащаб съмнения по отношение на провеждането на поръчки с голяма стойност.)

Повече може да прочетете на: http://www.moreto.net/novini.php?n=313861&p=2

 

ІІ. През периода 11.02.2016г. – 20.02.2016 г. в Държавен вестник са публикувани следните нормативни актове, свързани с туризма:

1. Министерство на правосъдието - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхранение и достъп до търговския регистър

                                                                       ДВ, бр. № 12 / 12.02.2016 г.

Наредбата може да видите тук:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=100830

2. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка

                                                                       ДВ, бр. № 14/ 19.02.2016 г.

Наредбата може да видите тук:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=300DB0BBED405D003CAA03B589CD5002?idMat=100948

 

III. Предстоящи туристически изложения през периода м. февруарим. април 2016 г.:

Национални щандове:

ITB - Берлин, Германия (09-13.03.2016 г.)

INTOURMARKET - Москва, Русия (19-22.03.2016 г.)

MITT - Москва, Русия (23-26.03.2016 г.)

UITT - Киев, Украйна (30.03 - 01.04.2016 г.)

Информационни щандове:

TTR - Букурещ, Румъния (25-28.02.2016 г.)

UTAZAS - Будапеща, Унгария (03-06.03.2016г.)

Salon Mondial du tourisme - Париж, Франция (17-20.03.2016 г.)

Отдых без границ. Лето - Санкт Петербург, Русия (01-03.04.2016 г.)

AITF - Баку, Азербайджан (07.04 – 09.04.2016 г.)

SITT - Новосибирск, Русия (14-16.04.2016 г.)

IMEX - Франкфурт на Майн, Германия (19-21.04.2016 г.)

KITF - Алмати, Казахстан (20-24.04.2016 г.)

ПОЗДРАВИ !

ПРЕДСЕДАТЕЛИ

ГЕОРГИ ЩЕРЕВ                                                             ВЛАДИМИР СТОЕВ

P.S.: Съгласно решение от 15.12.2002 г. на Управителния съвет на Съюза, потвърдено от Общото събрание, годишният членски внос следва да се внася до 01 април на всяка следваща година. Напомняме на тези от Вас, които не са платили дължимия членски внос, да внесат сумата по банков път.