Документи, необходими при кандидатстване за членство
в “Съюза на хотелиерите” – гр. Варна, к.к. Златни пясъци

 

За редовни членове:

1. писмено заявление, адресирано до един от председателите на Управителния съвет на Съюза, в което кандидатът заявява, че приема устава и е съпричастен към преследваните от Съюза цели, като ще работи за постигането им;

2. удостоверение за актуално състояние на дружеството-кандидат;

3. удостоверение за категоризация на обекта / обектите;

4. документ за платен членски внос в размер на 750 лв. по банковата сметка на Съюза на хотелиерите – гр. Варна, к.к. Златни пясъци, при УниКредит Булбанк:

IBAN: BG54 UNCR 76301050206725
BIC: UNCRBGSF

За асоциирани членове:

1. писмено заявление, адресирано до един от председателите на Управителния съвет на Съюза, в което кандидатът заявява, че приема устава и е съпричастен към преследваните от Съюза цели, като ще работи за постигането им;

2. удостоверение за актуално състояние на дружеството-кандидат;

3. удостоверение за категоризация на обекта / обектите;

4. документ за платен членски внос, съгласно Тарифата за асоциирано членство в Съюза, по банковата сметка на Съюза на хотелиерите – гр. Варна, к.к. Златни пясъци, при УниКредит Булбанк:

IBAN: BG54 UNCR 76301050206725
BIC: UNCRBGSF

За почетни членове:

1. предложение на член на Съюза, отправено до Управителния съвет;

2. декларация за приемане разпоредбите на устава на Съюза.

 

Тарифа за асоциирано членство
в Съюза на хотелиерите – гр. Варна, к.к. Златни пясъци

І. За ресторанти:

  • до 80 места - 100 лв.
  • от 81 до 150 места - 150 лв.
  • над 150 места - 200 лв.

ІІ. За дискотеки и нощни клубове:

  • до 80 места - 200 лв.
  • от 81 до 150 места - 300 лв.
  • над 150 места - 400 лв.

ІІІ. За хотели:

  • до 250 легла - 200 лв.
  • от 250 до 600 легла - 300 лв.
  • над 600 легла - 400 лв.

Заявление за кандидатстване за редовно членство(.doc)

Заявление за кандидатстване за асоциирано членство(.doc)

Заявление за кандидатстване за асоциирано членство – според броя на стопанисваните обекти(.doc)