Бюлетин

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - 01.04.2019 Г.

01.04.2019 г.                                                            

До

                                                                                      Членовете на Съюза на хотелиерите -

                                                                                      к.к. Златни пясъци

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

І. Публикации (инициативи), свързани с туристическия бизнес през периода 21.03.2019 г. ÷ 31.03.2019 г.

1. На 21.03.2019 г. излезе информацията: Бюрата по труда приемат заявки на бизнеса за кадри от Молдова (За мигранти от тази страни не се изискват разрешения за работа.)

Повече може да прочетете на: http://www.chernomore.bg/obshtestvo/2019-03-21/byurata-po-truda-priemat-zayavki-na-biznesa-za-kadri-ot-moldova

2. На 21.03.2019 г. излезе информацията: Специалист от Варна: Вносът на кадри за туризма от Молдова и Украйна стана бизнес (коментар на проф. Стоян Маринов от Варненската туристическа камара )

Повече може да прочетете на: http://www.moreto.net/novini.php?n=393619&p=3

3. На 21.03.2019 г. излезе информацията: Винено-кулинарните дестинации са качени на сайта на Министерството на туризма (Освен в интерактивна карта проектът е включен и в платформата iLoveBurgaria. Въпросът е: защо ги няма и на официалния туристически портал на България bulgariatravel.org?)

Повече може да прочетете на:http://www.infotourism.net/index.php?t=34570&m=1&name=%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D1%81%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0

4. На 21.03.2019 г. излезе информацията: Министър Ангелкова в Бургас: Очаква ни динамично лято, качеството на услугите е начинът да сме атрактивни пред туристите („Ще бъдем безкомпромисни, ако не се попълват данните за ЕСТИ и нерегламентирано се поставят преместваеми обекти” - Това заяви министърът на туризма в Бургас при откриване на втората среща на работещите в сферата на туризма от Южното Черноморие.)

Повече може да прочетете на: http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-angelkova-v-burgas-ochakva-ni-dinamichno-lyato-kachestvoto-na-uslugite-e

5. На 22.03.2019 г. излезе информацията: Министерство на туризма започва заличаването на 18 туроператора от Националния туристически регистър (Причината е, че дружествата не са предоставили задължителната застраховка „Отговорност на туроператора”.)

Повече може да прочетете на: http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministerstvo-na-turizma-zapochva-procedura-po-zalichavane-na-18-turoperatora-ot

6. На 22.03.2019 г. излезе информацията: Форум за приключенски туризъм се проведе във Варна (коментар на Милена Николова, член на Международната асоциация за приключенски туризъм)

Повече може да прочетете на:http://www.moreto.net/novini.php?n=393695&p=2

7. На 23.03.2019 г. излезе информацията: Днес пристигат първите немски туристи във Варна ( коментар на Димитър Биков, началник-отдел „Авиационен маркетинг“ към летищния оператор „Фрапорт“)

Повече може да прочетете на:http://www.moreto.net/novini.php?n=393707&p=12

8. На 25.03.2019 г. излезе информацията: Мобилните разплащания увеличат продажбите на хотелиери и ресторантьори (Проучване на пазара у нас показва, че българският малък и среден бизнес в туризма все още не използва модерни технологии за разплащане и маркетинг.)

Повече може да прочетете на: http://www.infotourism.net/index.php?t=12773&m=2&name=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F

9. На 25.03.2019 г. излезе информацията: Прогнозират спад на туристите в Албена (коментар на Красимир Станев, изпълнителен директор на Албена АД)

Повече може да прочетете на: http://www.cross.bg/albena-stanev-godina-1599996.html#.XJ03hNIzbct

10. На 31.03.2019 г. излезе информацията: Варненските работодатели в туризма предлагат вече и бонус пакети на служителите си (коментар на Рени Тепавичарова, изпълняващ длъжността директор на дирекция “Бюро по труда”)

Повече може да прочетете на: http://www.moreto.net/novini.php?n=394115&p=3

 

ІІ. През периода 21.03.2019 г. ÷ 31.03.2019 г. в Държавен вестник са публикувани следните нормативни актове, свързани с туризма:

1. Министерство на образованието и науката - Наредба № 12 от 8 февруари 2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Сервитьор-барман“

                                                                                  ДВ, бр. 24 / 22.03.2019 г.

Наредбата може да намерите тук:

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=135624

2. Народно събрание - Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

                                                                                  ДВ, бр. 25 / 26.03.2019 г.

Законът може да намерите тук:

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=135750

3. Народно събрание - Закон за изменение и допълнение наЗакона законцесиите

                                                                                  ДВ, бр. 25 / 26.03.2019 г.

Законът може да намерите тук:

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=135800

4. Министерство на здравеопазването, Министерство на околната среда и водите - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението                                                                                                                                        

                                                                                  ДВ, бр. 26 / 29.03.2019 г.

Наредбата може да видите тук:

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=F99670B1FB6BFDA4BFD8DE8697FE8634?idMat=135893

5. Министерство на финансите - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изиск­вания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

                                                                                  ДВ, бр. 26 / 29.03.2019 г.

Наредбата може да видите тук:

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=F99670B1FB6BFDA4BFD8DE8697FE8634?idMat=136171

 

III. Предстоящи туристически изложения през периода м. март ÷м. май 2019 г.:

Информационни щандове:

Отдых - Минск, Беларус (03-06.04.2019)

AITF - Баку, Азербайджан (04-06.04.2019)

Лето - Екатеринбург, Русия (05-06.04.2019)

IMEX - Франкфурт на Майн, Германия (21-23.05.2019)

 

ПОЗДРАВИ !

ПРЕДСЕДАТЕЛИ

ГЕОРГИ ЩЕРЕВ                                                              ВЛАДИМИР СТОЕВ

 

P.S.: Съгласно решение от 15.12.2002 г. на Управителния съвет на Съюза, потвърдено от Общото събрание, годишният членски внос следва да се внася до 01 април на всяка следваща година. Напомняме на тези от Вас, които не са платили дължимия членски внос, да внесат сумата по банков път.