Бюлетин

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - 12.11.2012 г.

12.11.2012 г.                                                                          До

членовете на Съюза на хотелиерите

                                                                                                на Златни пясъци

 

 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН   БЮЛЕТИН

 

 

І. Публикации (инициативи), свързани с туристическия бизнес, през периода 01.11.2012 г. ¸11.11.2012 г.

 

1.На 01.11.2012 г. излезе информацията: Иво Маринов: Създаването на бранд „България” ще повиши конкурентоспособността на нашия туризъм(Създаването на интегриран бранд на дестинация България е един от най-важните проекти в туризма. Той ще е от полза за развитието на целия бранш чрез интегриране на комуникацията, ясното позициониране и по-високата конкурентоспособност на страната в сектора. Това каза в Поморие зам.-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Иво Маринов на информационна среща за първата фаза от проекта „Разработване на бранд „България“, продуктови и регионални брандове и въвеждане на интегриран бранд мениджмънт“ по оперативна програма „Регионално развитие“.)

Повече може да прочетете на: www.infotourism.net(бизнес >поглед)

2.На 02.11.2012 г. излезе информацията: България участва в представянето на новия летен каталог на Тhomas Сook (Министерството на икономиката, енергетиката и туризма участва със самостоятелен информационен щанд на туристическото изложение в Берлин, като акцент на щанда е потенциалът на страната ни за предлагане на летен и специализиран туризъм на атрактивни цени.)

Повече може да прочетете на: www.infotourism.net(новини >по света)

            3.На 03.11.2012 г. излезе информацията: 28 млн. лева за реклама на българския туризъм догодина (Сумата е от националния бюджет и от европейските фондове, по-конкретно ОП "Регионално развитие". Статията съдържа коментар на зам. министър Иво Маринов за туристическия сезон.)

            Повече може да прочетете на: www.infotourism.net(новини >у нас)

            4.На 05.11.2012 г. излезе информацията: Чуждестранните туристи похарчили с 6.2% повече пари това лято в България (България е посетена през юни, юли и август от над 3.3 млн. чуждестранни граждани с цел туризъм. Приходите от международен туризъм в текущата сметка на платежния баланс според БНБ през юни и юли са над 985 млн. евро – повече от 6.2% от същия период на 2011 г.)

            Повече може да прочетете на: www.expert.bg (туризъм)

            5. На 06.11.2012 г. излезе информацията: България и Румъния ще се представят заедно на туристическото изложение в Шанхай (Възможностите за промоция на общи туристически продукти на перспективен пазар като китайския объдиха на Световното туристическо изложение WTM в Лондон заместник–министърът на икономиката, енергетиката и туризма Иво Маринов и ръмънският заместник-министър на регионалното развитие и туризма Кристиян Бархалеску.)

            Повече може да прочетете на: www.infotourism.net(новини >по света)

6.На 07.11.2012 г. излезе информацията: Над 20 британски медии посетиха презентация на България на WTM-Лондон (Традиционната среща на министрите, отговарящи за туризма, по време на международното изложение в британската столица обсъди визовите проблеми пред придвижването на хора и инвестиции.)

            Повече може да прочетете на: www.infotourism.net(новини >по света)

            8.На 07.11.2012 г. излезе информацията: СИХРЕ`2012 – актуалното в българския туризъм и нови решения за ресторантьорството и хотелиерството (Актуална информация за събитията можете да намерите на сайта на изложбения комплекс и във Facebook (https://www.facebook.com/interexpocenter) )

            Повече може да прочетете на сайта на БХРА: www.bhra-bg.org

            9. На 08.11.2012 г. излезе информацията: Полски фирми се интересуват от нашето вино и курортите край Варна (Полските туристи в курортите край Варна ще стават все повече. През този сезон те са били общо 183 000 за цялата страна в периода януари-август.)

            Повече може да прочетете на: www.moreto.net

            10. На 08.11.2012 г. излезе информацията: До 6 месеца отпадните води от Златните – на 2 км навътре в морето (Успоредно се подготвя процедура за обществена поръчка за цялостна реконструкция на самата пречиствателна станция на Златни пясъци. Община Варна спечели проект за 48 млн. лв., с които ще се разшири и модернизира съоръжението. Реконструкцията на пречиствателната станция ще завърши не по-рано от 2015 г. Дотогава курортът ще бъде спасяван от тръбата с дълбоководно заустване.)

            Повече може да прочетете на: www.moreto.net

            11. На 09.11.2012 г. излезе информацията:91,3 млн. са платили гостите на хотели у нас през септември (данни на Националния статистически институт за първите 9 месеца на годината)

            Повече може да прочетете на: www.infotourism.net(новини >у нас)

          12.На 09.11.2012 г. излезе информацията: Вдигат летвата в хотелските резервации? (Голямата холандска фирма "БУКИНГ.КОМ" В.V.  вече стъпи на пазара на онлайн резервациите у нас. С очакванато Шенгенско влизане вероятно ще се засили потокът от индивидуални туристи, които сами си организират маршрутите. Тогава и западната система за хотелски резервации ще покаже доколко е ефективна при нашенските условия за туристически бизнес. )

            Повече може да прочетете на: www.infotourism.net(бизнес >поглед)

 

 

 

 

ІІ. През периода 01.11.2012 г.  ¸11.11.2012 г. в Държавен вестник бяха публикувани следните

     нормативни актове, свързани с туризма:

 

 

1.Министерски съвет - Постановление № 264 от 25 октомври 2012 г. за приемане на Наредба за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия

ДВ, бр. 84 / 02.11.2012 г.

2.Министерски съвет - Постановление № 270 от 29 октомври 2012 г. за приемане на Наредба за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на промени в тях

ДВ, бр. 85 / 06.11.2012 г.

3.Министерски съвет - Постановление№ 271 от 30 октомври 2012 г. за приемане на Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки

ДВ, бр. 85 / 06.11.2012 г.

4.Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията - Наредбаза изменение на Наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари

ДВ, бр. 85 / 06.11.2012 г.

5. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията - Наредба№ 14 от 15 октомври 2012 г. за летищата и летищното осигуряване

ДВ, бр. 86 / 07.11.2012 г.

6. Министерство на икономиката, енергетиката и туризма - Договормежду правителството на Република България и правителството на Кралство Мароко за сътрудничество в областта на туризма

ДВ, бр. 87 / 09.11.2012 г.

7. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията- Наредба№ 14 от 15 октомври 2012 г. за летищата и летищното осигуряване (Продължение от бр. 86)

ДВ, бр. 87 / 09.11.2012 г.

 

 

 

 

 

ІІІ. Предстоящи туристически изложения през м. ноември 2012 г.:

 

 

 

  • International Golf Travel Market (IGTM), Алгарве, Португалия ( 12-15.11.2012 ) 
  • Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico2012, Пестум, Италия ( 15-18.11.2012 ) 
  • TTR, Букурещ, Румъния ( 15-18.11.2012 ) 
  • Viva Touristika, Франкфурт, Германия ( 16-18.11.2012 ) 
  • Touristik & Caravaning, Лайпциг, Германия ( 21-25.11.2012 )
  • PHILOXENIA, Солун, Гърция ( 22-25.11.2012 ).

 

 

 

 

Повече информация за туристическите изложения, в които ще участва  Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, може да намерите на уеб сайтwww.tourism.government.bg в рубриката - Маркетинг и реклама>Туристически изложения>В полза на бизнеса>Актуални покани.

 

 

 

 

ПОЗДРАВИ !

 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

 

ГЕОРГИ ЩЕРЕВ                                                                         ВЛАДИМИР СТОЕВ

 

 

P.S.: Съгласно решение от 15.12.2002 г. на Управителния съвет на Съюза, потвърдено от Общото събрание, годишният членски внос, следва да се внася до 01 април на всяка следваща година. Напомняме на тези от Вас, които не са платили дължимия членски внос, да внесат сумата по банков път.