Новини

20.02.2018


След 25.05.2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС)2016/679 относно защита на личните данни за всички, които обработват лични данни на граждани на ЕС. В тази връзка би било добре да се запознаете със задълженията, които въвежда Регламента, както и какви действия трябва да предприемете в бизнеса си съобразно новите изисквания, за да се предпазите от неблагоприятни последици, включително санкции, които се налагат при неспазване на изискванията. Необходимата информация е публикувана на сайта на Комисията за защита на личните данни - www.cpdp.bg.

На посочения по-долу линк може да се запознаете с нормативната уредба:
 

Като администратори на лични данни може да се регистрирате до 25.05.2018 г., след това, това задължение отпада. Информация за процедурата по регистрация е в този линк:
https://www.cpdp.bg/?p=rubric&aid=12

Комисията за защита на личните данни организира на 19.04.2018 г. в град Варна обучение за всички администратори на лични данни. Информацията може да намерите тук:
https://www.cpdp.bg/index.php?p=news_view&aid=1187