Новини

19.01.2011 г.


Общинският съвет на Община Варна прие размера на туристическия данък за 2011 г., както следва:

1-2 звезди - 0,50 лв./лице/ден

3 звезди - 0,60 лв./лице/ден

4 звезди - 0,90 лв./лице/ден

5 звезди - 1,60 лв./лице/ден