Бюлетин

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - 21.05.2013 Г.

21.05.2013 г.                                                             

До

                                                                               членовете на Съюза на хотелиерите

 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

 

І. Публикации (инициативи), свързани с туристическия бизнес през периода 11.05.2013 г. - 20.05.2013 г.

 

1. На 11.05.2013 г. излезе информацията: Изместваме Италия като туристическа дестинация(Австрийски пенсионери, прекарали почивка преди седмица в Слънчев бряг, са заявили желание да летуват у нас и през следващата година, вместо да отидат в Италия.)

Повече може да прочетете на: http://www.moreto.net/novini.php?n=210447&p=17

2. На 14.05.2013 г. излезе информацията: Обсъждат с туристическия бизнес безопасността на храните преди началото на Лято 2013 (Областните дирекции по безопасност на храните в градовете Добрич, Варна и Бургас предстои да проведат срещи по места с представители на бизнеса и браншовите организации в сектора на туризма.Целта на срещите е да се направи анализ на констатираните несъответствия и да се обсъдят конкретни мерки, с цел предотвратяване на рискове за потребителите и безпроблемното протичане на летния туристически сезон.)

Повече може да прочетете на:

http://www.infotourism.net/index.php?t=31287&m=1&name=Obsyzhdat+s+turisticheskiia+biznes+bezopasnostta+na+hranite+predi+nachaloto+na+Liato+2013+        

3. На 14.05.2013 г. излезе информацията: Берлин облага туристите с данък (Решението е взето от Сената на Берлин. С него към сметката в средствата за настаняване в града се добавят задължително 5% в полза на града.)

Повече може да прочетете на:

http://www.infotourism.net/index.php?t=31288&m=1&name=Berlin+oblaga+turistite+s+danyk

4. На 15.05.2013 г. излезе информацията: Катер на ИАМА ще пази туристите на Златни пясъци (Предстои подписване на договор, с който един от варненските катери ще получи назначение в курорта. Целта е да бъде осигурена безопасността на туристите.)

Повече може да прочетете на: http://www.moreto.net/novini.php?n=210961   

5. На 15.05.2013 г. излезе информацията: СПА туризмът може да носи 10% от общите ни приходи от международен туризъм (Това каза заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Иво Маринов на откриването на 18-ия годишен конгрес на Европейската СПА aсоциация в град Поморие.)

Повече може да прочетете на: http://www.infotourism.net/index.php?t=31290&m=1  

6. На 15.05.2013 г. излезе информацията: Наредбата за СПА услугите в българските хотели ще увеличи тяхната конкурентоспособност (Според зам. министър Иво Маринов, потенциалът и ресурсите, с които разполага балнео и СПА туризмът, дават основание България да се превърне в целогодишна туристическа дестинация. С приемането на специализирана наредба към Закона за туризма, регламентираща СПА услугите в българските хотели, ще се увеличи конкурентоспособността в отрасъла. Очаква се наредбата да бъде готова до края на м. септември.)

Повече може да прочетете на: http://www.infotourism.net/index.php?t=9729&m=2  

7. На 15.05.2013 г. излезе информацията: Туристическият бранш пак ще иска 1% от приходите от туризъм да се харчат за национална реклама (Този въпрос се поставя от години от страна на туристическия бизнес, но досега не се е постигало споразумение с различните правителства.)

Повече може да прочетете на:

http://www.dnevnik.bg/biznes/turizam/2013/05/15/2061121_turisticheskiiat_bransh_pak_shte_iska_1_ot_prihodite

8. На 16.05.2013 г. излезе информацията: Спектакъл „Легенди от Аладжа манастир” ще се състои на 25 май (Шоуто ще се състои на 25 май от 20:30 часа и отново ще бъде безплатно.)

Повече може да прочетете на:  http://www.moreto.net/novini.php?n=211016&p=9

9. На 17.05.2013 г. излезе информацията: Министър Василев предложи „Слънчев бряг“ АД и община Несебър да сключат договор за управление на курорта (Управлението на курорта на основата на такъв договор би могло да бъде решение на натрупани и нерешени проблеми в продължение на повече от десетилетие.)

Повече може да прочетете на: http://www.infotourism.net/index.php?t=31297&m=1

10. На 17.05.2013 г. излезе информацията: Sabre стъпи на българския пазар (Очакванията на Sabre са за постигане на 35% пазарен дял от туристическите услуги в България през следващите 2 години. Първите български агенти, обучени за работа със системата, са туроператорите „Астрал холидейз“ и „Премиер турс“.)

Повече може да прочетете на: http://www.infotourism.net/index.php?t=31298&m=1  

11. На 20.05.2013 г. излезе информацията: „Слънчев бряг“ АД е готово да сключи договор с община Несебър за инфраструктурата на курорта (Идеята община Несебър да менажира транспорта, чистотата и порядъка в курортния комплекс от години се предлага от Съюза на собствениците в Слънчев бряг с председател хотелиерката Елена Иванова и кмета на общината Николай Димитров. В крайна сметка тя бе приета както от МИЕТ, така и от ръководството на “Слънчев бряг” АД. Дружеството остава собственик на земята и алеите, но ще подпише дългосрочен договор за менажиране с община Несебър, в който ще се уточняват параметрите на взаимните права и задължения.)

Повече може да прочетете на:

http://www.infotourism.net/index.php?t=31303&m=1&name=%E2%80%9ESlynchev+briag%E2%80%9C+AD+e+gotovo+da+skliuchi+dogovor+s+obshtina+Nesebyr+za+infrastrukturata+na+kurorta

 

ІІ. През периода 10.05.2013 г. – 20.05.2013 г. в Държавен вестник бяха публикувани следните нормативни актове, свързани с туризма.

 

1. Министерски съвет - Постановление № 111 от 8 май 2013 г. за изменение и допълнение на Наредбата за търговете и конкурсите, приета с Постановление № 213 на Министерския съвет от 2003г.

ДВ, бр. 44 / 17.05.2013 г.

Постановлението може да намерите тук:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=75778

2. Министерство на земеделието и храните - Наредба за допълнение на Наредба № 16 от 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци

ДВ, бр. 44 / 17.05.2013 г.

Наредбата може да намерите тук: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=75814

3. Министерство на финансите - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

ДВ, бр. 45 / 18.05.2013 г.

Наредбата може да намерите тук: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=75977

 

 

ПОЗДРАВИ !

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ

 

ГЕОРГИ ЩЕРЕВ                                                                     ВЛАДИМИР СТОЕВ

 

P.S.: Съгласно решение от 15.12.2002 г. на Управителния съвет на Съюза, потвърдено от Общото събрание, годишният членски внос, следва да се внася до 01 април на всяка следваща година. Напомняме на тези от Вас, които не са платили дължимия членски внос, да внесат сумата по банков път.