Бюлетин

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - 21.10.2022 Г.

21.10.2022 г.                                                            

До

                                                                                      Членовете на Съюза на хотелиерите -

                                                                                       к.к. Златни пясъци

 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

 

І. Публикации (инициативи), свързани с туристическия бизнес през периода 11.10.2022 г. ÷ 20.10.2022 г.

1. На 14.10.2022 г. излезе информацията: Отпуснаха пари за ремонта на панорамния път за Златни пясъци край Варна (Над 3.7 млн. лева ще получи Община Варна за ремонта на панорамния път за Златни пясъци, минаващ през свлачището „Трифон Зарезан“. Средствата се отпускат от МРРБ.)

Повече може да прочетете на:  https://www.moreto.net/novini.php?n=466821

2. На 14.10.2022 г. излезе информацията: Проект „Подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна” по ОПОС 2014-2020 (Публикацията съдържа и Допълнителна информация във връзка с Програмата за хуманитарна помощ, по която се иска възстановяване на средства през ОПОС.)

Повече може да прочетете на: https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/proekt-podkrepa-za-pokrivane-na-osnovnite-nuzhdi-na-bezhancite-ot-ukrayna-po-opos   

3. На 14.10.2022 г. излезе информацията: Проект  BG16RFOP002-7.001-0001-C01 „Подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна (Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Повече може да прочетете на: https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/proekt-bg16rfop002-7001-0001-podkrepa-za-pokrivane-na-osnovnite-nuzhdi-na  

4. На 14.10.2022 г. излезе информацията: Проект  BG05SFOP001-6.001-0001-C01/23.09.2022 г. „Подкрепа по линия на сближаването за справяне с миграционните предизвикателства, породени от военната агресия от страна на Руската федерация в Украйна, за бежанците, пристигнали в Република България, чрез мярка, прилагана от Министерството на туризма“. (Общата му стойност е 40 000 000 лева, от които 85 % (34 000 000 лв.) европейско и 15 % (6 000 000 лв.) национално съфинансиране, като се възстановяват разходи за  1 000 000 нощувки с включена закуска и топъл обяд на бежанец.)

Повече може да прочетете на: https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/proekt-podkrepa-po-liniya-na-sblizhavaneto-za-spravyane-s-migracionnite

5. На 17.10.2022 г. излезе информацията: И през този летен сезон туризмът ни не успя да достигне нивата отпреди пандемията (Броят на туристите е с около 13% по-малко отколкото през 2019 г., посочи министърът на туризма Илин Димитров във Варна.)

Повече може да прочетете на: http://www.infotourism.net/index.php?t=36145&m=1

6. На 17.10.2022 г. излезе информацията: Правителството одобри ново плащане от над 8,4 млн. лева за хотелиерите, настанили украински бежанци (Плащането по Програмата обхваща периода от 01.06.2022 г. до 31.08.2022 г. за допълнително верифицирани за финансиране кандидати по Програмата в общ размер на 8 448 114,85 лв.)

Повече може да прочетете на:http://www.infotourism.net/index.php?t=36144&m=1       

7. На 17.10.2022 г. излезе информацията: Фирмите от туристическия сектор могат да кандидатстват с проекти за внедряване на иновации и енергийна ефективност (Това обявиха министрите на туризма и на иновациите и растежа д-р Илин Димитров и Александър Пулев на среща с туристическия бранш във Варна.)

Повече може да прочетете на: https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/firmite-ot-turisticheskiya-sektor-mogat-da-kandidatstvat-s-proekti-za-vnedryavane       

8. На 18.10.2022 г. излезе информацията: Над 75% от пренощувалите във Варненско през август са чужденци (данни на Териториалното статистическо бюро - Североизток)

Повече може да прочетете на: https://www.moreto.net/novini.php?n=467008&p=2

   

II. През периода 11.10.2022 г. ÷20.10.2022 г. в Държавен вестник не са публикувани нормативни актове, свързани с туризма

 

Поздрави !

Георги Щерев

Председател на УС на Съюза на хотелиерите –

к.к. Златни пясъци                                                           

 

P.S.: Съгласно Устава на Съюза на хотелиерите, годишният членски внос следва да се внася до 30 април на текущата година. Напомняме на тези от Вас, които не са платили дължимия членски внос, да внесат сумата по банков път.