Бюлетин

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - 21.11.2013 Г.

21.11.2013 г.                                                             

До

                                                                                    членовете на Съюза на хотелиерите

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

І. Публикации (инициативи), свързани с туристическия бизнес през периода 11.11.2013 г. - 20.11.2013 г.

1. На 12.11.2013 г. излезе информацията: Приходите от нощувки за септември във Варна са над 25 млн. лв. (статията съдържа данни на Националния статистически институт за реализираните нощувки през м. септември и приходите от тях)

Повече може да прочетете на:www.moreto.net/novini.php?n=230968&p=4

2. На 13.11.2013 г. излезе информацията: Amadeus очерта портрета на новото поколение туристи (Съвременните млади туристи са умни и изкушени потребители, които знаят какво точно искат да получат по време на своето пътуване. Изследването на NextGen е откроило характерните особености на новото поколение туристи и по такъв начин е позволило да се формулират най-важните задачи пред туристическата индустрия.)

Повече може да прочетете на:

http://www.infotourism.net/index.php?t=10185&m=2&name=Amadeus+ocherta+portreta+na+novoto+pokolenie+turisti     

3. На 14.11.2013 г. излезе информацията: Николай Апостолов: Настаняването на бежанци във Варна неизбежно ще се отрази върху туризма (Темата за настаняването на бежанци в кв. „Владислав Варненчик” трябва задължително да мине на обсъждане пред варненската общественост, смята Николай Апостолов, народен представител от ГЕРБ. Според него подобни действия неминуемо ще дадат отражение върху туристическия поток в града.)

Повече може да прочетете на: http://www.moreto.net/novini.php?n=231276&p=1  

4. На 14.11.2013 г. излезе информацията: Варна става част от културни пристанища от Егейско до Черно море (Нов амбициозен проект стартира през 2013 г. с участието на Община Варна като партньор. Проектът носи наименованието „LIMEN: Културни пристанища от Егейско до Черно море” и има за цел да спомогне за развитието на културния туризъм в широкия черноморски регион чрез създаване на мрежа за промотиране на градовете-пристанища на Черно море.)

Повече може да прочетете на: http://www.moreto.net/novini.php?n=231338&p=6

5. На 15.11.2013 г. излезе информацията: TUI купи един от най-големите украински туроператори (Компанията TUI Russia & CIS, дъщерна фирма на групата TUI Travel PLC, съобщи, че е закупила активите и търговската марка на туроператора Turtess Travel, един от лидерите на украинския туристически пазар, специализиран в изпращането на туристи за масови дестинации. Сделката ще позволи на TUI да стане най-голямата туристическа компания в Украйна.)

Повече може да прочетете на: http://www.infotourism.net/index.php?t=10186&m=2   

6. На 15.11.2013 г. излезе информацията: TUI и Thomas Cook изненадаха германците с цените си за 2014 година (Лидерите на най-големия в Европа пазар за изходящ туризъм – германския, представиха каталозите си за следващото лято. От тях личи тенденцията през 2014 година: като цяло, цените остават стабилни, но туристическите пакети за най-популярните курорти на Средиземно море поскъпват, а за далечните дестинации – поевтиняват. И при двамата туроператори цените за България и Тунис за догодина са намалени с 2%.)

Повече може да прочетете на: http://www.infotourism.net/index.php?t=10192&m=2  

7. На 17.11.2013 г. излезе информацията: Губи или печели България германските туристи? (През лятото на 2013 г. България е била посетена от над 450 000 германски туристи. Броят им обаче би могъл да бъде и много по-висок. На какво би трябвало да заложи България? - коментар на Калин Сутев, управител на "Destination touristic services - България", за Дойче Веле)

Повече може да прочетете на: http://www.infotourism.net/index.php?t=10196&m=2

 

ІІ. През периода 11.11.2013 г. – 20.11.2013 г. в Държавен вестник са публикувани следните нормативни актове, свързани с туризма:

 

1. Народно събрание - Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

                                                                                                ДВ, бр. 98 / 12.11.2013 г.

Законът може да прочетете тук:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=80194

2. Министерство на финансите - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

                                                                                                ДВ, бр. 99 / 15.11.2013 г.

Наредбата може да прочетете тук:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=80436

3. Народно събрание - Закон за допълнение на Закона за счетоводството

                                                                                                ДВ, бр. 100 / 19.11.2013 г.

Законът може да прочетете тук:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=80328

4. Народно събрание - Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

                                                                                                ДВ, бр. 100 / 19.11.2013 г.

Законът може да прочетете тук:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=80326

5. Министерски съвет - Постановление № 256 от 13 ноември 2013 г. за приемане на Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване

                                                                                                ДВ, бр. 100 / 19.11.2013 г.

Постановлението може да прочетете тук:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=80462

6. Министерски съвет - Решение № 698 от 14 ноември 2013 г. за изменение и допълнение на Решение № 945 на Министерския съвет от 2012 г. за разместване на почивни дни през 2013 г.

                                                                                                ДВ, бр. 100 / 19.11.2013 г.

Решението може да прочетете тук:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=80503

7. Министерски съвет - Решение № 697 от 14 ноември 2013 г. за разместване на почивни дни през 2014 г.

                                                                                                ДВ, бр. 100 / 19.11.2013 г.

Решението може да прочетете тук:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=80502

8. Министерство на финансите, Българска народна банка - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа                                                                                                                                                                          ДВ, бр. 100 / 19.11.2013 г.

Наредбата може да прочетете тук:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=80294

9. Българска народна банка - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2007 г. за сетълмент на държавни ценни книжа             

ДВ, бр. 100 / 19.11.2013 г.

Наредбата може да прочетете тук:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=80295

 

ІІІ. Предстоящи туристически изложения през периода ноември 2013 г. – март 2014 г.: 

  • TOURISTIK & CARAVANING 2013, Лайпциг, Германия, 20 - 24.11.2013
  • ITB 2014, Берлин, Германия, 05 – 09.03.2014
  • MITT 2014, Москва, Русия, 19 – 22.03.2014
  • UITT 2014, Киев, Украйна, 26 – 28.03.2014

Повече информация за туристическите изложения, в които ще участва  Министерство на икономиката и енергетиката, може да намерите на уеб сайт www.mee.government.bg в рубриката - Туризъм>Туристически изложения>В полза на бизнеса>Актуални покани

 

ПОЗДРАВИ !

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ

ГЕОРГИ ЩЕРЕВ                                                                     ВЛАДИМИР СТОЕВ

 

P.S.: Съгласно решение от 15.12.2002 г. на Управителния съвет на Съюза, потвърдено от Общото събрание, годишният членски внос следва да се внася до 01 април на всяка следваща година. Напомняме на тези от Вас, които не са платили дължимия членски внос, да внесат сумата по банков път.