Бюлетин

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - 21.06.2014 Г.

21.06.2014г.                                                             

До

                                                                               членовете на Съюза на хотелиерите

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

І. Публикации (инициативи), свързани с туристическия бизнес през периода 11.06.2014 г. - 20.06.2014 г.

1. На 11.06.2014 г. излезе информацията: Българска агенция по безопасност на храните започна засилени проверки по морските курорти (Проверяват се обектите от търговска мрежа, подвижни, временни и сезонни обекти, обекти за обществено хранене, като приоритетно под контрол са обектите за бързо хранене, намиращи се на територията на хотелски комплекси, както и туристически обекти предлагащи оферти за почивка тип „all inclusive“. Целта на контрола е съответствието на обектите с изискванията на действащото законодателство, като съответствие на сградов фонд и оборудване, произход и правилно съхранение на суровини и храни, срокове на съхранение на храните, етикетиране на храните и др.)

Повече може да прочетете на: http://www.moreto.net/novini.php?n=254361&p=6

2. На 11.06.2014 г. излезе информацията: Варненски специалист: Махането на звездите от заведенията помага на бизнеса (коментар на доц. Стоян Маринов от Варненска туристическа камара)

Повече може да прочетете на: http://www.moreto.net/novini.php?n=254313&p=6   

3. На 11.06.2014 г. излезе информацията: Инж. Атанас Стоилов: Всекидневно се наблюдава промяна в панорамния път Златни пясъци-Кранево заради свлачището (За проблема община Аксаково е сигнализирала областния управител на Варна, Областно пътно управление, както и Министерството на регионалното развитие. Община Аксаково ще настоява за реализацията на подготвен от години проект, чрез който да се изгради обходен път.)

Повече може да прочетете на: http://www.moreto.net/novini.php?n=254255&p=8

4. На 13.06.2014 г. излезе информацията: 20 непълнолетни искат да работят в туризма през лятото (Най-често исканията са за наемане на непълнолетни като пиколо в хотел, кухненски и търговски работници. Разрешения обикновено се отказват, когато липсват измервания на факторите на работната среда за обекта, където би трябвало да работи подрастващият. Полагането на труд на деца, ненавършили 18 г., без разрешение от инспекцията се квалифицира като престъпление, затова за всяко установено нарушение задължително се уведомява прокуратурата и започва наказателно производство.)

Повече може да прочетете на: http://www.moreto.net/novini.php?n=254531   

5. На 14.06.2014 г. излезе информацията: Двама румънски полицаи ще работят през лятото с българските си колеги в курортите край Варна (33 полицаи от вътрешността на страната са командировани за летния сезон във Варна и курортните комплекси в областта. от 5 юни във Варненско са командировани още 12 жандармеристи, които ще покрият контролните пунктове, изградени в Златни пясъци. В курорта са командировани и петима души от държавния СОТ, който в момента се разформирова. Два от моторите на моторизираното звено „Сигма” при Областната дирекция на МВР – Варна също ще обслужват Златни пясъци, в курорта е установен и един автомобил на специализираните сили.)

Повече може да прочетете на: http://www.moreto.net/novini.php?n=254681&p=11  

6. На 15.06.2014 г. излезе информацията: Румен Драганов: Туризмът ни се развива хаотично (коментар на Румен Драганов, Институт по туризъм)

Повече може да прочетете на: http://www.moreto.net/novini.php?n=254739&p=6

7. На 15.06.2014 г. излезе информацията: Откриха повторно летния туристически сезон в Слънчев бряг (За поредна година Съюза на собствениците в Слънчев бряг откри отделно от държавното дружество „Слънчев бряг“ АД летния сезон в най-големия български курорт. Заедно с откриването на сезона се проведе и кръгла маса на тема: "Проблеми на националните курорти и пътя към тяхната самостоятелност", организирана от Съюза на собствениците на Слънчев бряг. Участниците в кръглата маса поставиха редица важни въпроси, стоящи на дневен ред по отношение на статута на българските курорти и законовите регламенти на тяхното функциониране и финансова издръжка.)

Повече може да прочетете на:

http://www.infotourism.net/index.php?t=32147&m=1&name=Otkriha+povtorno+letniia+turisticheski+sezon+v+Slynchev+briag  

8. На 16.06.2014 г. излезе информацията: Туристическият бранш иска собствено министерство (Да бъде създадено Министерство на туризма поискаха представители на туристическия бранш по верме на проведената кръгла маса в курорта Слънчев бряг Националните курорти в България трябва да станат обособени самостоятелни ареали, да се регламентира законово техният статут, да има ясна дефиниция  как да се развиват, как да се финансират и как да разходват по най-добрия начин средствата.Исканията ще бъдат обединени в обща Харта, която ще бъде изготвена от браншовиците на работна среща. „С тази харта ще настояваме пред всяко следващо управление, исканията ни да бъдат изпълнени и да получим собствено министерство”, е заявила Елена Иванова, председател на Управителния съвет на Съюза на собствениците- Слънчев бряг.)

Повече може да прочетете на:

http://thexperts.bg/article/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%88-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE    

9. На 16.06.2014 г. излезе информацията: Хотелиери готови да платят визите на руснаците (Държавата спешно да пусне 10 млн. лв., заделени за реклама, настояват от туристическия бранш)

 Повече може да прочетете на: http://www.moreto.net/novini.php?n=254804

10. На 17.06.2014 г. излезе информацията: С много награди премина успешно официалния старт на новия летен туристически сезон (Хотелиери, представители на бизнеса, туроператори, политици, членове на Балканския алианс на хотелиерските асоциации, представители на държавни и обществени институции и журналисти се събраха на официален коктейл, за да отбележат 55-то туристическо лято на най-големия Черноморски курорт– Слънчев бряг.)

Повече може да прочетете на:

http://www.bhra-bg.org/index.php?dejstvie=novina&id_novina=1470  

11. На 19.06.2014 г. излезе информацията: МИЕ започва кампания за насърчаване на пътуванията в страната (Рекламната кампания е тригодишна. Финансирането е по оперативна програма "Регионално развитие". Проектът обхваща различни дейности за увеличаване дела на българските туристи на вътрешния пазар, намаляване на сезонността и териториалната концентрация на туризма и по-равномерното разпределение на ползите от туристическата дейност.)

Повече може да прочетете на: http://news.expert.bg/n446143   

12. На 19.06.2014 г. излезе информацията: Бранимир Ботев: Реформата на Дянков затруднява работата на сектор "Туризъм" (Решението за връщането на сектор ”Туризъм” от Пловдив в столицата вече е взето. Търси се подходяща сграда.)

Повече може да прочетете на: http://www.moreto.net/novini.php?n=255234&p=8    

13. На 20.06.2014 г. излезе информацията: Засилва се интересът на турските туристи към северното ни Черноморие (Турски туристи проявяват интерес към морските курорти на северното Черноморие - Златни пясъци на първо място, както и Варна, Балчик, Албена. Откритата пряка линия от Истанбул до Варна дава възможност за предлагане на специални уикенд пакети.)

Повече може да прочетете на: http://www.infotourism.net/index.php?t=32156&m=1&name=Zasilva+se+interesyt+na+turskite+turisti+kym+severnoto+ni+Chernomorie

 

ІІ. През периода 11.06.2014 г. – 20.06.2014 г. в Държавен вестник са публикувани следните нормативни актове, свързани с туризма.

 

1. Народно събрание - Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър                    

ДВ, бр. 49 /  13.06.2014 г.

Законът може да прочетете тук:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=85459

 

ПОЗДРАВИ !

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ

ГЕОРГИ ЩЕРЕВ                                                                     ВЛАДИМИР СТОЕВ

 

P.S.: Съгласно решение от 15.12.2002 г. на Управителния съвет на Съюза, потвърдено от Общото събрание, годишният членски внос следва да се внася до 01 април на всяка следваща година. Напомняме на тези от Вас, които не са платили дължимия членски внос, да внесат сумата по банков път.