Бюлетин

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - 01.12.2014 Г.

01.12.2014г.                                                            

До

                                                                                                членовете на Съюза на хотелиерите

 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

І. Публикации (инициативи), свързани с туристическия бизнес през периода 21.11.2014 г. - 30.11.2014 г.

1. На 21.11.2014 г. излезе информацията:БХРА връчи Годишните награди за професионални постижения в областта на хотелиерството, ресторантьорството и мениджмънта за 2014 година (На 19 ноември 2014 г. Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация връчи на официална церемония в „София хотел Балкан” за осемнадесети път своите Годишни награди за професионални постижения в областта на хотелиерството, ресторантьорството и мениджмънта - най–дългогодишните и престижни награди в българския туризъм.)

Повече може да прочетете на:

http://www.bhra-bg.org/index.php?dejstvie=novina&id_novina=1513

2. На 22.11.2014 г. излезе информацията: Туроператорите "НТК Интурист" и "Солвекс Травел" съобщиха, че се сливат (На 21 ноември специализираните медии, както и говорители на двете компания съобщиха за споразумелние за сливане на туроператорите, зад което всъщност стои фактът на поглъщане от страна на "НТК Интурист" на „Солвекс Травел“.)

Повече може да прочетете на: http://www.infotourism.net/index.php?t=10817&m=2&name=Turoperatorite

3. На 23.11.2014 г. излезе информацията: Губим 8 млн.лв. за туризъм (Министърът на туризма каза, че в момента европарите за туризма са спрени, а проекти са забавени с повече от осем месеца, но вече се предприети мерки в тази посока.)

Повече може да прочетете на:http://www.moreto.net/novini.php?n=271641&p=6

4. На 25.11.2014 г. излезе информацията: 500 000 туристи могат да посетят Варна заради златното съкровище (мнение на председателя на сдружение „Култура и туризъм на Североизточна България” Димитър Дичев)

Повече може да прочетете на: http://www.moreto.net/novini.php?n=271878&p=2

5. На 26.11.2014 г. излезе информацията: Над 3 милиона нощувки са реализирани на територията на община Варна (информация за проведения Обществен съвет по туризъм.)

Повече може да прочетете на: http://www.moreto.net/novini.php?n=271998

6. На 26.11.2014 г. излезе информацията: Във Варна обсъждат популяризирането на културния туризъм (Проектът се изпълнява в партньорство с организации от Гърция, Румъния, Украйна, Молдова, Грузия и Турция и цели да популяризира развитието на културния туризъм чрез създаване на стратегически партньорства за опазване на местните реурси.)

Повече може да прочетете на: http://www.moreto.net/novini.php?n=271909

7. На 26.11.2014 г. излезе информацията: Маршрут „100 години в 60 минути“ рекламира Варна в чужбина (Проектът трябва да се реализира до края на 2015 година. Основната му цел е пакетът от туристически маршрути да бъде разпространен сред институциите и заинтерисованите страни.) 

Повече може да прочетете на: http://www.moreto.net/novini.php?n=271973&p=1

8. На 27.11.2014 г. излезе информацията: Николина Ангелкова откри Петата среща на туроператорите и призова своя заместник Бранимир Ботев да се оттегли от поста (Новото Министерство на туризма ще отделя средства през следващата година основно за реклама и устойчиво развитие на туризма.)

Повече може да прочетете на:

http://www.infotourism.net/index.php?t=32433&m=1&name=Nikolina+Angelkova+otkri+Petata+sreshta+na+turoperatorite+i+prizova+svoia+zamestnik+Branimir+Botev+da+se+ottegli+ot+posta

9. На 27.11.2014 г. излезе информацията: 120 души в Министерството на туризма(становища по структурата на Министерство на  туризма)

Повече може да прочетете на:

http://thexperts.bg/article/120-души-в-министерството-на-туризма

10. На 27.11.2014 г. излезе информацията: go2Balkans - консолидирано предлагане на разнообразни общи туристически пакети (Какви са целите на новия туристически форум, чието първо издание се проведе тази седмица в София, какви са очакванията и перспективите – мнение на Байко Байков, представител на консорциума-организатор на проявата и председател на Българската асоциация на туроператорите и турагентите)

Повече може да прочетете на:

http://thexperts.bg/article/go2balkans-консолидирано-предлагане-на-разнообразни-общи-туристически-пакети

11. На 27.11.2014 г. излезе информацията: Николина Ангелкова: работим за облекчаване на визовия режим (Възможностите за облекчаване на режима за издаване на туристически визи планира да обсъди министърът на туризма Николина Ангелкова с ресорните й колеги и министрите на външните работи на балканските страни.)

Повече може да прочетете на:

http://thexperts.bg/article/николина-ангелкова-работим-за-облекчаване-на-визовия-режим

12. На 28.11.2014 г. излезе информацията: В Община Варна ще се проведе публично обсъждане проектобюджета за догодина (По ОП „Околна среда” през 2015 г. безвъзмездното финансиране от ЕС ще е в размер на 58 млн. лв. по проектите за изграждане на пречиствателната станция в курорта „Златни пясъци”, за модернизацията на тласкателя „Акациите”, за разширяването на депото за отпадъци в село Въглен и за закупуването на новите тролейбуси.)

Повече може да прочетете на: http://www.moreto.net/novini.php?n=272188

 

ІІ. През периода 21.11.2014 г. – 30.11.2014 г. в Държавен вестник  не са публикувани нормативни актове, свързани с туризма.

 

 

ПОЗДРАВИ !

ПРЕДСЕДАТЕЛИ

ГЕОРГИ ЩЕРЕВ                                                              ВЛАДИМИР СТОЕВ

 

P.S.: Съгласно решение от 15.12.2002 г. на Управителния съвет на Съюза, потвърдено от Общото събрание, годишният членски внос следва да се внася до 01 април на всяка следваща година. Напомняме на тези от Вас, които не са платили дължимия членски внос, да внесат сумата по банков път.